Know More

Contact Us

Liên hệ với chúng tôi

Văn phòng

Địa chỉ
68 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM, VN.
Điện thoại
+84 8 98692 777
email
info@lumiit.net
logolumiitweb.png
Dịch vụ, tư vấn chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
© 2021, LumiIT

Đăng ký bản tin

Để nhận các thủ thuật sử dụng tin học trong công việc, cũng như các bài Tuts.

Search