Know More

Our Blog

Blog

ITIL là gì

ITIL là gì?

ITIL (IT Infrastructure Library) là thư viện tập hợp các bộ khung best practice cho hệ thống quản lý Dịch vụ CNTT. ITIL đã thường xuyên sửa đổi cải tiến qua từng giai đoạn phát triển của CNTT. Phiên bản mới nhất hiện nay là version 3. 

ITIL được phát triển bởi Cơ quan Viễn thông và Máy tính của chính phủ Anh những năm thập niên 80. Phiên bản ITIL đầu tiên bao gồm 30 cuốn sách đã tổng hợp và thống nhất các phương pháp hay nhất về quản lý Công nghệ thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trên toàn thế giới. 

Không như ISO, ITIL không phải là tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp, chứng chỉ ITIL được cấp cho cá nhân. Nó là thư viện các quy trình và phương thức mà doanh nghiệp (cụ thể là bộ phận IT) nên áp dụng để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cao. 

ITIL v3 hiện nay có 5 bộ tượng trưng cho 5 giai đoạn trong vòng đời dịch vụ IT bao gồm 26 qui trình và 4 tính năng.

ITIL có phù hợp với doanh nghiệp nhỏ?

Một quan điểm sai lầm là các tiêu chuẩn của ITIL là rườm ra không phù hợp với những doanh nghiệp nhỏ. Nhưng thực tế là doanh nghiệp từ 5-10 nhân sự cũng có thể áp dụng ITIL để đảm bảo hiệu quả công việc. Điều quan trọng là ITIL có phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp bạn hay không.

Nếu bạn là doanh nghiệp nhỏ, không có đội ngũ IT, bạn có thể sử dụng dịch vụ IT Helpdesk của LumiIT để đảm bảo rằng hệ thống IT của doanh nghiệp luôn vận hành đúng phương pháp, hỗ trợ hiệu quả cho sự phát triển của doanh nghiệp.

logolumiitweb.png
Dịch vụ, tư vấn chiến lược phát triển công nghệ thông tin cho doanh nghiệp.
© 2021, LumiIT

Đăng ký bản tin

Để nhận các thủ thuật sử dụng tin học trong công việc, cũng như các bài Tuts.

Search